• Βρογχικό Άσθμα
 • Διακοπή Καπνίσματος & Προαγωγή Υγείας
 • Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες - Επαγγελματικά
 • Νοσήματα Πνεύμονα & Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Επεμβατική Πνευμολογία
 • Καρκίνος Πνευμονος
 • Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος
 • Μελέτη Ύπνου
 • Νοσήματα Υπεζωκότα
 • Φυματίωση
 • Φυσιολογία & Παθοφυσιολογια του Αναπνευστικού Συστήματος- Πνευμονική Υπέρταση - Εντατική Θεραπεία
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 12-15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 20 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 18 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 854
210 36 43 511
info@28pneumonologiko2019.gr