Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγικές δραστηριότητες του συνεδρίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την γραμματεία του συνεδρίου:

 

AFEA SA Travel & Congress Services
Λυκαββητού 39-41, 106 72, Αθήνα
2103668853-854-855
email:info@28pneumonologiko2019.gr

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 12-15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 14 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 18 Νοεμβρίου

Downloads

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Ακολουθήστε μας

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 854
210 36 43 511
info@28pneumonologiko2019.gr