Ευχαριστούμε τους Χορηγούς του συνεδρίου για τη θερμή υποστήριξη! 

Μεγάλοι Χορηγοί 

                           

 

Χορηγοί

 

 

              

             

 

                

               

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγικές δραστηριότητες του συνεδρίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την γραμματεία του συνεδρίου:

AFEA SA Travel & Congress Services
Λυκαββητού 39-41, 106 72, Αθήνα
2103668853-854-855
email:info@28pneumonologiko2019.gr

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 12-15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 20 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 18 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 854
210 36 43 511
info@28pneumonologiko2019.gr