Προσκεκλημένοι Ομιλητές          

Dr Peter I. Bonta
Longarts, Pulmonologist, MD PhD
Afdeling Longziekten, Department of Pulmonology

Professor Philippe Camus
Full Professor or Pulmonary Medicie
Department of Pulmonary Medicine and Intensive Care
Universtity Hospital and Université de Bourgogne, Dijon France

Professor Nick Hart
Clinical Director of Critical Care, Sleep, Respiratory and Lane Fox, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK
Director of Research Delivery, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK
Joint Editor-In-Chief, THORAX, Journal of the British Thoracic Society

Professor Marc Humbert
Director, Department of Respiratory and Intensive Care Medicine,
University of South Paris, Hopital Bicetre, France
Professor Giovanni Battista Migliori 
MD, FRCP (London), FERS, FAPSR
Director WHO Collaborating Centre for TB and Lung Diseases, 
Maugeri Care and Research Institute, Tradate, Italy
Global Tuberculosis Network (GTN) Chair
Prof. Thierry Troosters, PT,PhD
President European Respiratory Society
Laboratory of Pneumology, University Hospitals Leuven, Belgium

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 12-15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 20 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 18 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 854
210 36 43 511
info@28pneumonologiko2019.gr