Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
12-15 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα
Tηλ: (+30) 210-7281000
URL: www.hiltonathens.gr

Αίθουσες Συνεδριάσεων: Τερψιχόρη ΑΒ - Σαντορίνη - Θάλεια 1,2
Εκθεσιακός Χώρος: Τερψιχόρη Δ
Χώρος Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters): Ερατώ

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας Συνεδρίου

Συνεδριακό Υλικό

Το υλικό θα παραδίδεται σε όλους τους εγγεγραμμένους από τη Γραμματεία Παραλαβής Συνεδριακού Υλικού, η οποία θα λειτουργεί στο foyer της αίθουσας Τερψιχόρης του Ξενοδοχείου Hilton Athens, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

Κάρτες Συνέδρων

Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση τόσο των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν 25 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Αξιολόγηση Συνεδρίου

Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Οι σύνεδροι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μόνο κατά την τελευταία ημέρα. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισαγάγουν τον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στο badge τους. Προς διευκόλυνση των συνέδρων, η φόρμα αξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί, είτε μέσω του συνεδριακού application, είτε μέσω των υπολογιστών, που θα είναι διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Τελετή Έναρξης, 12 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 20:00, Αίθουσα Τερψιχόρη ΑΒ

Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων, 15 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 13.00, Αίθουσα Τερψιχόρη ΑΒ

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Στο συνεδριακό ξενοδοχείο Hilton Athens δε διατίθεται δωρεάν WiFi. Ελεύθερη πρόσβαση στο internet υπάρχει μόνο στα εστιατόρια «Βυζαντινό» και «Αίθριο».

Συνεδριακό Application

Για ακόμη μια χρονιά, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, είναι διαθέσιμη ειδική καινοτόμος διαδραστική εφαρμογή (application), η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του Συνεδρίου (επιστημονικό πρόγραμμα, ομιλητές κλπ.). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από όλα τα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και tablets των συνέδρων.

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store σε android ή App Store σε iPhone. Κάντε αναζήτηση για «uCongress» και πατήστε εγκατάσταση. Εναλλακτικά, ανοίξτε την εφαρμογή QR Code Scanner σε Android ή την Camera σε iPhone και «σκανάρετε» το αντίστοιχο QR Code (η εφαρμογή QR Code Scanner δεν είναι προεγκατεστημένη):

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το κουμπί Login. Στο πεδίο Event Code σκανάρετε το παρακάτω QR Code

ή πληκτρολογήστε τον παρακάτω κωδικό χωρίς κενά.

KVBXNADLAJJGFNVMCMSAOELSB

Στο πεδίο Personal Code συμπληρώστε τον προσωπικό σας κωδικό, ο οποίος είναι τυπωμένος στο badge σας.

Πατήστε LOGIN και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων του συνεδρίου.

Ασφάλεια

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων και εκθετών, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Απολεσθέντα Αντικείμενα

Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Οικολογικές Δράσεις

Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Επιστημονική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, προχώρησαν σε οικολογικές δράσεις, χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη και στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, για την παραγωγή του συνεδριακού υλικού. Τα badges (eco-badge) παρασκευάστηκαν από υλικό, με τη χρήση του οποίου αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον. Oι σύνεδροι μπορούν να παραδώσουν προς ανακύκλωση τα badges τους στη γραμματεία μετά το πέρας του συνεδρίου. Παράλληλα, με την καινοτόμο τεχνολογία των e-Posters και μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, δημιουργίας και παρουσίασής τους, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και οι διοργανωτές του Συνεδρίου συνέβαλαν στη μείωση εκτύπωσης χαρτιού και στην αποφυγή χρήσης ενέργειας με σκοπό τη μεταφορά των posters στο συνεδριακό χώρο. Επιπροσθέτως, όλες οι εκδόσεις του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε χαρτί προερχόμενο από δασικούς πόρους ειδικής διαχείρισης και σε αυστηρά καθορισμένο αριθμό αντιτύπων, ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη χαρτιού.

Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου θα δωρίσουν για δεύτερη συνεχή χρονιά όσες συνεδριακές τσάντες περισσέψουν ή επιστραφούν από τους συνέδρους στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού. Δραστηριοποιείται και απευθύνεται κυρίως στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα προερχόμενα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα και με αβέβαιο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Εθελοντική ∆ωρεά Αιμοποιητικών Κυττάρων/Μυελού των Οστών, καθώς και νέες εγγραφές εθελοντών δοτών σε συνεργασία με την Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ». Η Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙ∆Α και την Πρόεδρό του κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στη χώρα μας, ο αριθμός των εθελοντών δοτών μυελού των οστών είναι ακόμη μικρός και οι Έλληνες ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση λαμβάνουν μοσχεύματα κυρίως από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» έχει αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών και την αύξηση του αριθμού των Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών στη χώρα μας. H Οργανωτική Επιτροπή του 28ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου σας καλεί να στηρίξετε αυτές τις πρωτοβουλίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός

Όλες οι συνεδριακές αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο για την προβολή των παρουσιάσεων οπτικοακουστικό εξοπλισμό (laptop, data video projector, οθόνη και laser pointer). Διαφανοσκόπια ή προβολείς slides δε θα είναι διαθέσιμα. Όλοι οι ομιλητές / εισηγητές, παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμες τις παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick). Υλικό σε δισκέτες δε θα γίνεται δεκτό. Όλοι οι τύποι ΜS PowerPoint είναι αποδεκτοί, εκτός από Mac. Η χρήση προσωπικών υπολογιστών και ipads δεν επιτρέπεται. Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών, το οποίο θα λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών θα λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και θα είναι στελεχωμένο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Παρακαλούνται οι εισηγητές / ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των εισηγήσεων / διαλέξεών τους (USB stick), τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους, δηλώνοντας το όνομά τους, τη συνεδρία στην οποία συμμετέχουν, καθώς και την αίθουσα διεξαγωγής της.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της επιθυμίας της για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που είναι φιλικές για τον επιστήμονα-συγγραφέα του poster, για το σύνεδρο αλλά και για το περιβάλλον, εφαρμόζει για άλλη μια χρονιά το θεσμό των ηλεκτρονικών posters (e-posters) στο Πανελλήνιο συνέδριό της.

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδριακού ξενοδοχείου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Ερατώ, θα υπάρχουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τους οποίους οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε e-poster, οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά επιθυμούν. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, αντί για τα παραδοσιακά boards ανάρτησης των τυπωμένων posters, θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες 55 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης στις οποίες θα εμφανίζονται τα e-posters με χρονοπρογραμματισμό. Επιπλέον, στο πλαίσιο της σύγχρονης τάσης για διάθεση της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς, τα e-posters θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.28pneumonologiko2019.gr, με την άδεια των συγγραφέων τους.

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) παρουσιάζονται στο πρόγραμμα με τον κωδικό ΑΑ. Τα e-posters θα παρουσιαστούν από τους συγγραφείς σε μεγάλες διαδραστικές οθόνες, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H εγγραφή στο συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων της κάθε εργασίας είναι υποχρεωτική.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 12-15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 20 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 18 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 854
210 36 43 511
info@28pneumonologiko2019.gr